Startpagina AHA ( FLASH in HTML)      
Nieuwe bezoekers:www.ahabouw.nl

Technieken tips en trucs(HTML)                

Over bouwen selectie teksten(HTML)        

Over ons selectie teksten(HTML)                

Links Pagina met links naar bouwinfoAHA

Aannemer Amsterdam,
Allround. Bouw en ontwerp.
.


Dakkapellen plaatsen zonder bouwvergunning

Niet voor elke dakkapel hebt u een bouwvergunning nodig. In het Bouwbesluit van het Ministerie van VROM staan de voorwaarden vermeld voor dakkapellen zonder bouwvergunning:

Let op:

Vraag altijd bij de gemeente na of u een bouwvergunning nodig heeft.


Dakkapel zonder bouwvergunning: de voorwaarden


Bouwvergunningvrije dakkapel

 

Verder

Dakkapellen kunnen alleen zonder bouwvergunning gebouwd worden op een bestaand gebouw dat permanent bewoond wordt en geen monument is. Ook moet de dakkapel op een dakvlak geplaatst worden dat niet naar de weg of naar openbaar groen gekeerd is. 

Disclaimer

Deze voorwaarden zijn opgesteld op basis van informatie uit het
Bouwbesluit 2009. Wijzigingen zijn voorbehouden.

Bouwvergunning dakkapellen: licht bouwvergunningplichtig

Valt uw dakkapel buiten deze voorwaarden? Dan is uw dakkapel 'licht bouwvergunningplichtig'. U moet dan een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. Sommige gemeenten maken de aanvraag van een bouwvergunning makkelijker met de digitale dakkapel.